Szkolenie zakresu ratownictwa medycznego

2008-11-08

"To, co możesz uczynić, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie Twojemu życiu." Albert Schweitzernn

W dniach od 8 do 16 listopada 2008r. Andrzej Trzop i Darek Łukanus uczestniczyli w szkoleniu na ratownika medycznego, które odbyło się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Szkolenie to prowadził starszy instruktor, wielokrotny Mistrz Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym mł. kpt. mgr Piotr Sowizdraniuk.

Strażacy z naszej jednostki nauczyli się między innymi jak zabezpieczyć osoby poszkodowane znajdujące się na miejscu zdarzenia, dokonywać oceny stanu zdrowia osób w stanie zagrożenia zdrowotnego czy podejmować medyczne czynności ratunkowe do czasu przyjazdu karetki. Ponadto przygotowani zostali do wykonania czynności określonych przez ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym, takich jak: resuscytacja krążeniowo oddechowa, tamowanie krwotoków zewnętrznych oraz opatrywanie ran, unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć, ochrona przed wychłodzeniem lub przegrzaniem, prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie zagrożenia zdrowotnego oraz ochrona termiczna poszkodowanego, ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, strażacy otrzymali tytuł Ratownika medycznego

Galeria zdjęć

Inne aktualności

« Wszystkie aktualności