Założenie Straży Pożarnej w Bukowinie Tatrzanskiej

1934-05-15

Z inicjatywy Franciszka Ćwiżewicza, Kazimierza Króla, Piotra Łapki, Franciszka Sztokfisza, i Adriana Pary, 15 maja 1934 roku, zostało zwołane wiejskie zebranie, którego celem było założenie w Bukowinie Straży Pożarnej, zapisało się 39 osób, a trzon tej organizacji stanowili członkowie Związku Strzeleckiego, którego niemal wszyscy członkowie wstąpili w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej, a także ochotnicy z wioski, w ilości 39 osób.

Źródło: Władysław Kuchta "Kronika OSP 1934-1983" Bukowina Tatrzańska.

« Wszystkie aktualności